Samfunnsansvar

NITO har forpliktet seg til å jobbe for å nå FNs bærekraftmål, spesielt målene om god helse og utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, og å stoppe klimaendringene.For NITOs nettbutikk er også målet om bærekraftig forbruk og produksjon et sentralt fokus. Vi stiller krav til våre leverandører, slik at du som kunde skal føle deg trygg på at varene du kjøper i denne nettbutikken er
produsert i henhold til strenge etiske og miljømessige retningslinjer.

NITOs nettbutikk driftes av Brandr Gruppen AS. Brandr har et samarbeid med Eco House for oppfølging av underleverandører, for å sikre at produktene de leverer ikke bare tilfredsstiller dagens krav, men også fremtidig
lovgivning. Eco House hjelper også med å kvalitetssikre produkter når det kommer til nye materialer, kjemikalier, miljøkrav og merking, slik at de oppfyller de lover og regler som gjelder både nasjonalt og internasjonalt.

Brandr bruker også Factlines, en uavhengig, norskeid løsningsleverandør som gir råd og støtter virksomheter
med kvalitetssikring og samfunnsansvar i leverandørkjeden, for å forsikre seg om at leverandørene deres leverer produkter som tilfredsstiller både nasjonale og internasjonale lovkrav. Factlines gjennomfører
leverandørkartlegging og leverer rapporter og risikoanalyser som gir oversikt og grunnlag for videre forbedringsarbeid.

Brandr er medlem av Grønt Punkt Norge AS. Grønt Punkt sørger for at vår emballasje får ta del i flere kretsløp - og etterlater seg så små fotavtrykk i naturen som mulig.